Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 17 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.
  • Before you begin, discharge your iPhone battery below 25%. A charged lithium-ion battery can catch fire and/or explode if accidentally punctured.

  • Power off your iPhone before beginning disassembly.

  • Remove the two 3.4 mm pentalobe screws at the bottom edge of the iPhone.

  • Opening the iPhone's display will compromise its waterproof seals. Have replacement seals ready before you proceed past this step, or take care to avoid liquid exposure if you reassemble your iPhone without replacing the seals.

开始这一过程前,请将iPhone电量放至25%以下,电量过高可能使得锂电池在意外情况下更容易起火或爆炸。

在拆解前,确保你的iPhone已经关机。

移除位于手机底部的两颗3.4 mm五角梅花螺丝

打开iPhone的显示屏将导致防水密封被破坏。 所以请准备好新的密封胶。未更换密封胶的情况下重新组装的iPhone将不再具有防泼溅功能。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.