Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 16 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 3
Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case. Insert the flat end of a spudger into the gap. The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.
  • Pull up on the suction cup with firm, constant pressure to create a slight gap between the front panel and rear case.

  • Insert the flat end of a spudger into the gap.

  • The watertight adhesive holding the display in place is very strong; creating this initial gap takes a significant amount of force. If you're having a hard time opening a gap, rock the screen up and down to weaken the adhesive until you can fit a spudger inside.

  • While pulling up on the suction cup, twist the spudger to widen the opening between the screen and rear case.

以固定的恒定拉力上拉吸盘,来使得前面板和后壳之间产生轻微的间隙。

将撬起工具的扁端插入间隙。

固定显示器的防水粘合剂非常坚固; 创造这个初始差距需要很大的力量。 如果你很难打开缝隙,上下摇晃屏幕以削弱粘合剂,直到你可以插入撬起工具。

在向上拉起吸盘的同时,旋转撬起工具以加宽屏幕和后壳之间的开口。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.