Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 16 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince
Adım 4
Insert the flat end of the spudger between the front panel and the rear case at the lower left edge of the iPhone. Slide the spudger up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place. Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.
  • Insert the flat end of the spudger between the front panel and the rear case at the lower left edge of the iPhone.

  • Slide the spudger up the left edge of the phone starting at the lower edge and moving towards the volume control buttons and silent switch, breaking up the adhesive holding the display in place.

  • Do not try to pry the top edge of the display away from the rear case, as it is held in place by plastic clips that may break.

在iPhone左下角的前面板和后壳之间插入撬起工具的扁端。

沿着手机的左边缘滑动撬起工具,从下方开始朝向音量控制按钮和静音开关移动,来将显示屏的粘合剂破开。

不要尝试将显示器顶部从后壳上撬开,因为那里有塑料卡勾固定,可能会被损坏。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.