Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 12 çevriliyor

Adım 12
We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth, sponge, or toothbrush and a small amount of rubbing alcohol.
  • We recommend that you clean the surface-mount solder pads with a soft cloth, sponge, or toothbrush and a small amount of rubbing alcohol.

  • To melt a small bead of solder onto each solder pad:

  • Place the tip of the soldering iron against the solder pad.

  • Melt solder so that it forms a dome on top of the pad.

  • Remove both the solder and the soldering iron tip from the solder pad as soon as enough solder melts onto the pad.

我们建议你使用软布、海绵或牙刷和少量外用酒精清洁表面贴装焊盘。

要将一小块焊料熔化到每个焊盘上:

将烙铁头放在焊盘上。

熔化焊料,使其在焊盘顶部形成圆顶形状。

一旦足够的焊料熔化到焊盘上,请从焊盘上移走焊料和烙铁头。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.