Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 14 çevriliyor

Adım 14
To solder the new leads to the board, place the bare end of one lead onto the bead of solder on its corresponding solder pad.
  • To solder the new leads to the board, place the bare end of one lead onto the bead of solder on its corresponding solder pad.

  • Press the tip of the soldering iron onto the solder bead until it melts.

  • Slide the exposed end of the lead into the liquid solder until it is in the center of the bead, then remove the soldering iron.

  • Continue with the other connections the same way, taking special care not to solder two of the pads together.

要将新的引线焊接到电路板上,请将一根导线的裸露端放在相应焊盘上的焊珠上。

将烙铁头放在焊锡珠上,直至熔化。

将引线的暴露端滑入焊料中,直到其位于焊料的中心,然后取走烙铁。

以相同的方式继续其他连接,特别注意不要将两个焊盘焊接在一起。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.