Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 5 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 7
Use the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket. Use the tip of a spudger to pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to flip up the locking lever to release the IR sensor ribbon cable from its socket.

  • Use the tip of a spudger to pull the IR sensor ribbon cable straight away from the logic board.

スパッジャーの先端を使って、ロッキングレバーを跳ね上げ、ソケットからIRセンサーリボンケーブルを解放します。

スパッジャーの先端を使って、ロジックボードからIRセンサーリボンケーブルをまっすぐ引き離します。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.