Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 7 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Adım 1
Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab. Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case. Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.
  • Disconnect the port hatch ribbon cable from the logic board by pulling it straight up by its black pull tab.

  • Pull the audio out ribbon cable off the adhesive securing it to the upper case.

  • Use a spudger to pry the audio out ribbon cable connector board off the hard drive bracket.

通过其黑色拉片将其直接向上拉动,将端口带状电缆从逻辑板上断开。

将音频输出带状电缆从固定在上盖上的胶带上拉出。

使用撬棒将音频输出带状电缆连接器板从硬盘驱动器支架上撬出。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.