Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız bütün değişiklikler bu adımın yer aldığı diğer kılavuzları da etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 3
With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book. In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right  (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.
  • With the front edge of the MacBook Pro facing you, lift the right side and prop it up at a slight angle, using a sturdy foam block or book.

  • In the following steps, you'll apply liquid adhesive remover to the right (outer) edge of the battery. Keeping this side of the MacBook Pro elevated will help the adhesive remover flow underneath the battery.

MacBook Proの正面を自分に向け、安定したフォーム製ブロックや本を衝立に使って、デバイス右側を持ち上げて下に置きます。

次の手順では、バッテリーの右端(外側)に液体の接着剤リムーバーを塗布します。MacBook Proの右側を持ち上げて固定すれば、接着リムーバーはバッテリー底に流れ込みます。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.