Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 32 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
İtalyanca

Adım 1 çevriliyor

Step 1
Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:
  • Remove the following 12 screws securing the front bezel to the rear case:

  • Eight 13 mm T8 Torx.

  • Four 25 mm T8 Torx.

  • On the 24" iMac Intel Model A1225, the bottom center two screws are long (26mm), four on sides (two left, two right) are medium (18mm), and the remaining 6 (four top, two bottom corners) are short (14mm).

Rimuovere le 12 viti seguenti, che fissano la mascherina anteriore al case posteriore:

Otto viti Torx T8 da 13 mm.

Quattro viti Torx T8 da 25 mm.

Nell'iMac Intel modello A1225 da 24", le due viti nella parte inferiore centrale sono lunghe (26 mm), le quattro ai lati (due a sinistra, due a destra) sono medie (18 mm) e le restanti 6 (quattro nella parte superiore e due negli angoli inferiori) sono corte (14 mm).

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.