Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 19 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Japonca
Adım 4
Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket. Pry only under the hinged retaining flap, not the socket itself, or you may break it off the board. Use the flat end of a spudger to gently back the keyboard ribbon cable out of its socket by pushing first at one side, then the other.
  • Use the flat end of a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.

  • Pry only under the hinged retaining flap, not the socket itself, or you may break it off the board.

  • Use the flat end of a spudger to gently back the keyboard ribbon cable out of its socket by pushing first at one side, then the other.

スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルのZIFソケット上の固定フラップを持ち上げます。

ソケット自体ではなく、ヒンジのついた固定フラップの下をこじ開けてください。ソケットに接触すると、ボードを破損する場合があります。

スパッジャーの平面側先端を使って、キーボードリボンケーブルの片側をまずソケットから押し出して、反対側も押し出します。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.