Ana içeriğe geç

Uyarı: Ön koşul olan bir kılavuzu düzenliyorsunuz. Yapacağınız herhangi bir değişiklik bu adımın yer aldığı bütün 31 kılavuzları etkileyecektir.

İngilizce
Çince

Adım 1 çevriliyor

Step 1
The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter. Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.
  • The glass panel is fixed onto the front bezel with fourteen magnets around its perimeter.

  • Stick two suction cups to opposing corners of the glass panel.

  • To attach the suction cups we sell, first position the suction cup with the movable handle parallel to the face of the glass panel. While lightly holding the suction cup against the glass, raise the movable handle until it is parallel with the other handle.

  • If your suction cups refuse to stick, try cleaning both the glass panel and the suction cup with a mild solvent such as Windex.

玻璃面板固定在前外壳上,周围有十四个磁铁固定。

在玻璃面板的对角线上吸上两个吸盘。

要使用吸盘吸的牢固,首先将吸盘可以活动的把手移动使其与玻璃面板平行。 在轻轻地将吸盘保持在玻璃上的同时,抬起活动手柄直到与另一个手柄平行。

如果您的吸盘无法吸上,尝试使用温和溶剂例如Windex来清洁玻璃面板和吸盘。

Katkılarınız, açık kaynak Creative Commons lisansı altında lisanslanmaktadır.