Yardım

Tamamlanmış Kılavuzlar

Sorular

Cevaplar

  • Cevap: touch screen intermittent, sometimes has white lines on picture