Ana içeriğe geç
Yardım

Zaman içindeki itibar

İtibar Dağılımı

Etkinlik Sayı Delta
Gönderi olumlu oylandı 14 168
Cevap kabul edildi 1 30
Bir kılavuz tercüme ettiniz 2 22
Denetlenen düzenleme kılavuz girişine kabul edildi 12 12
Denetlenen düzenleme kılavuz adımına kabul edildi 12 12
Denetlenen düzenleme vikiye kabul edildi 6 1

Rozetler