Yardım

Zaman içindeki itibar

İtibar Dağılımı

Etkinlik Sayı Delta
Yönetici kılavuzunu onayladı 44 3328
Birisi kılavuzunu beğendi 58 451
Bir kılavuz tercüme ettiniz 2 60
Birisi kılavuzunuzu tamamladı 1 30

Rozetler