Yardım

Zaman içindeki itibar

İtibar Dağılımı

Etkinlik Sayı Delta
Yönetici kılavuzunu onayladı 36 2728
Birisi kılavuzunu beğendi 56 433
Bir kılavuz tercüme ettiniz 2 60
Birisi kılavuzunuzu tamamladı 1 30

Rozetler