Yardım

Zaman içindeki itibar

İtibar Dağılımı

Etkinlik Sayı Delta
Birisi kılavuzunu beğendi 9 88
Birisi kılavuzunuzu tamamladı 3 72

Rozetler