Yardım

Zaman içindeki itibar

İtibar Dağılımı

Etkinlik Sayı Delta
Gönderi olumlu oylandı 73 876
Cevap kabul edildi 14 420
Negatif oy verildi 1 -2
Gönderi olumsuz oylandı 1 -6
Gönderiniz şikayetlerden dolayı silindi 2 -200

Rozetler