Where Can I Order This Part?

Block Image

headphone jack and power/volume button ribbon cable.

Yanıtlandı! View the answer Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle

1 Cevap

Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm

I cannot find it in the iFixit store - Amazon has it though.

Bu yanıt yardımcı oldu mu?

Puan 1
Yorum Ekle

Yanıtını ekle

go2storyland sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 0

Son 7 Gün: 1

Son 30 Gün: 1

Her zaman: 82