Broke Zipper, needs replacement.

The zipper of the pocket on my vest broke in half. I need a replacement.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle