main fan not running

when power button is pressed, the main fan and the cpu fan will run for few second and stop.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle