How to fix blu android camera problems

I am unable to take photos from my blu android phone. How can i fix this problem

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle