Itunes emblem on screen

Any HELP? The display looks crisp. Did I unprogram it?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle