nook wont turn on, tried holding power button

my nook wont turn on ,tried holding power button and"n" no luck help

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 1
Yorum Ekle