Before and after update the touch screen does not respond to touch.

How can I get the touch screen to respond to touch again ?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle