loud speaker replacement part

where can i get a loud speaker(replacement part) for my Blu L120...or is there any other speaker then can be used as substitute

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle