connecting vertical condensate pump to westpointe dehumifier

Connecting vertical codensate pump to westpointe model mdf-50aen1-ba6 dehumifier. Where in the dehumidifier do I connect the wires for the pump's autovalve?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle