The samaung gear s wont turn on

my Samsung just want turn on I have charge it nothing can it be fix

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle