How do you replace the cable going through the hinge?

Have you tried to replace the cables going through the dual hinge system ?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle