Error code PRIME on kurig K70 platinum

Remove and replace the water reservoir and works for a while the PRIME appears again.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle