How to fix error 0xc000000185

Error 0xc000000185 occur in my laptop and it seem the Hard drive is bad,how can i fix it in order to save my data?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle