The SD card will not come out, the push-lock push-release is jacked?

The push lock fish release function for the SD card is stuck it will not let me in with my SD card it stays lock

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle