starts up ok then when the print head moves across then stops and grin

Print head moves across a couple of inches then the gears grind

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle