Why appearing connected pc :do not disconect :un flug:ok to discone

when I connect to pc it shows only do not disconnect , when I remove from pc only :ok to disconnect : what is the solutions

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle