Why is my screen ablerr and brite

why is my screen a blerr and brite

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle