Change the setting when hanging phone up

How to change how phone hangs up. Don't want it on power button

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle