Where can battery contact plate be purchased?

Where can Neoclassic 90 battery contact plate be purchased? Fuji Edison NJ parts dept. only had battery door.

thank you

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle