Need help! How do I adjust the idle on my toro xtx675 lawnmower?

How do I adjust the idle on my toro xtx675 lawnmower? It is idling very high.

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle