The sound does not work.

My daughters sound just stopped working. I tried to reboot it and still no sound.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle