How do yu by pass the data connection from the charging port to panel

how do you by pass data connection from the charging port to the panel

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle