restart phone by memory chip problem

my cellphone restart every time randomly its not software problem i think this problem for my memory chip help me what i do too fix it

tank you

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle