Why is my auto focus not working? How to fix it?

My auto focus does not work, only manual works. How do I fix this problem?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle