Are ignitions in different models swapable

is the ignition on a 2000 yr, inter-changable with a 1998 model?

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle