How can I get the password to bios?

how can i reset my password to bios on Toshiba click 10

Block Image

Bu soruyu yanıtlayın Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle