Ana içeriğe geç

Repair and disassembly guides and support for dish washing appliances.

286 Soru Tümünü görüntüle

The dishwasher doesn’t take water

The dishwasher freezes and does not take water for washing, why? The model of dishwasher is the following:

Block Image

Yanıtlandı! View the answer Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle

1 Cevap

Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm

Cause 1

Water Inlet Valve

The water inlet valve opens to allow water to enter the dishwasher. If the water valve is clogged or defective, water will not flow into the dishwasher. Water inlet valves are not repairable—if the valve is defective, you must replace it.

Cause 2

Water Supply Problem

Over time, calcium deposits can build up in the water supply valve or in the small filter screen inside the water inlet valve. If the water inlet valve is clogged with sediments, the dishwasher won’t fill properly. Before working on the water line, first shut off the water supply. Inspect the valve to determine if is clogged. In addition, check the water pressure to the valve. The water inlet valve requires at least 20 psi to function properly.

Bu yanıt yardımcı oldu mu?

Puan 1
Yorum Ekle

Yanıtını ekle

Piero Sabino sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 0

Son 7 Gün: 0

Son 30 Gün: 2

Her zaman: 32