The MacBook family was first introduced in May 2006 and replaced the iBook as Apple's consumer laptop.

4030 Soru Tümünü görüntüle

How to turn camera on

need to know how to turn camera on a macbook osx version 10.5.8 laptop

Yanıtlandı! View the answer Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12
Spread Fixmas Cheer
Get $12 off your purchase of $50 or more with code FIXMAS12

1 Cevap

Filtre ölçütü:
Seçilen Çözüm

To take a photo go to system preferences > Accounts, click on the picture icon, hit edit picture, take snapshot

Or to just turn it on go to Applications > Photo Booth and it will automatically come on

Bu yanıt yardımcı oldu mu?

Puan 4
Yorum Ekle

Yanıtını ekle

wsrrsw1958 sonsuza kadar minnettar olacak.
İstatistikleri Görüntüle:

Son 24 Saat: 0

Son 7 Gün: 0

Son 30 Gün: 0

Her zaman: 680