after a few minutes of recording and stopping between songs the camera

Zoom q3hd trying to record gigs and the camera just shuts down

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle