Why do I only have 1 fender lit up

My hover 1 only lights up 1 fender.

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle