Keyboard backlight upgrade availability

  1. Is it possible to upgrade a Flexx 10 to add backlit keys?
  2. Can a backlit Flexx 11 keyboard be fitted to a Flexx 10
Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle