Replacement Charging Board for Xioami Mi 10 Ultra

Does anyone know where I can find a replacement charging port board for the Ultra?

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle