Where can new Screen Digitizer Board be purchased?

I’m trying to find a retailer or parts supplier where I can purchase the digitizer board that attaches to back of screen.

Can anyone help?

Thank you

Dave

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle