How do I download stuff from game data?

So i got a new ps3 and when go to game data it would show fallout new orlens ultimate edition but it wouldnt show a option to install

Bu soruyu yanıtla Ben de bu sorunu yaşıyorum

Bu iyi bir soru mu?

Puan 0
Yorum Ekle